SiloControl – optymalne przechowywanie zbóż

SiloControl – optymalne przechowywanie zbóż

Kontroluj wilgotność, napowietrzanie i temperaturę Twojego ziarna bezpośrednio ze smartfona, tableta, domu lub biura.

W naszym kraju standardem jest przechowywanie ziarna w silosach blaszanych z dnem perforowanym. Suche i chłodne ziarno można w nich bezpiecznie przechowywać przez dłuższy czas. Parametry fizycznie i chemicznie ziarna zmieniają się podczas przechowywania. Świeżo zebrane zboże „oddycha” przez co wzrasta jego temperatura i wilgotność, co może prowadzić do powstania w silosie obszarów o podwyższonej temperaturze, a także do rozwoju pleśni, wytwarzania szkodliwych mykotoksyn i do psucia się ziarna. By bezpiecznie przechować ziarno do momentu sprzedaży należy zadbać o monitorowanie wilgotności i temperatury oraz zastosować odpowiednie zabiegi przewietrzania i chłodzenia ziarna w silosie.

Dla rolnika każdy procent wilgotności ziarna w skupie poniżej dopuszczalnego to strata dochodu, jako że ziarno skupowane jest na wagę. W tym przypadku woda to pieniądz!. Dlaczego więc nie doprowadzić do maksymalnej dopuszczalnej wilgotności przy sprzedaży zboża?

Najlepszym sposobem do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie wentylatorów i grzałek powietrza, oraz systemu kondycjonowania ziarna w silosie – SiloControl wraz z elementami monitorowania i kontroli – sznurem z zestawem czujników temperatury i wilgotności ziarna w silosie, zestawem czujników zewnętrznych oraz kontrolera z oprogramowaniem realizującym algorytmy sterujące procesem przechowywania ziarna.

Aby skutecznie kontrolować wilgotność ziarna w silosie za pomocą systemu SiloControl, należy zapoznać się z procesem suszenia ziarna. Wilgoć zgromadzona w ziarniakach przechodzi do otaczającego powietrza atmosferycznego aż do osiągnięcia wartości wilgotności równowagi psychrometrycznej, określanej jako EMC. EMC to zawartość wilgoci w ziarnie i powietrzu otaczającym ziarno, po osiągnięciu stanu ustalonego dla danej temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego, po dłuższym czasie. EMC jest bardzo ważnym parametrem w optymalizacji sterowania wentylatorami i grzałkami w systemie SiloControl. EMC to minimalna zawartość wilgoci w ziarnie, do której można dosuszyć ziarno, lub maksymalna wilgotność, do jakiej można ponownie nawilżyć ziarno w celu bezpiecznego podwyższenia jego masy nasypowej przed sprzedażą, przy danej temperaturze i wilgotności względnej powietrza doprowadzanego przez wentylator silosa.

System SiloControl służy do monitorowania stanu materiału w małych i średnich silosach zbożowych tzw. binach oraz do automatyzacji procesów przechowywania i suszenia niskotemperaturowego zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych. Stosowany jest w silosach z dnem płaskim perforowanym lub lejowym z możliwością doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza suszącego pod dostatecznym ciśnieniem od spodu złoża. Do pracy wymaga posiadania przez użytkownika wentylatora osiowego lub odśrodkowego o odpowiednim sprężu, podłączonego do przewodu dolotowego silosa zbożowego.

SiloControl składa się z modułu kontrolnego, sznura monitorującego, spuszczanego do silosa przed zasypaniem ziarna, zawierającego czujniki temperatury oraz wilgotności ziarna pracujące w standardzie OneWire, oraz z czujnika temperatury i wilgotności powietrza, umieszczonego w kanale dolotowym silosa, za wentylatorem. Urządzenie zasilane jest z sieci energetycznej i posiada gniazda pozwalające podłączyć wentylator napowietrzający, grzałkę powietrza suszącego, wentylator zapobiegający tworzeniu się rosy na sklepieniu silosa oraz wentylator kondycjonujący, podtrzymujący jakość ziarna podczas przechowywania i zapobiegający tworzeniu się rosy na ścianach i na dnie perforowanym silosa, podłączany na miejsce wentylatora głównego po zakończeniu procesu podstawowego suszenia.

Automatyka SiloControl pozwala zoptymalizować pracę systemu tak by osiągnąć najlepsze efekty ekonomiczne procesu przechowywania i parametry jakościowe produktu. W tym celu wykorzystywany jest zaawansowany algorytm oparty na empirycznych tabelach Theimera określających wymagania na temperaturę Tp i wilgotność powietrza suszącego RHgr gwarantujące osiągnięcie właściwego efektu procesu suszenia, a także dogrzewanie powietrza w celu obniżenia jego wilgotności względnej, o ile jest to niezbędne. Takie podejście zapewnia osiągnięcie zamierzonego poziomu EMC w silosie niezależnie od warunków atmosferycznych. Jednocześnie, dzięki automatyce unika się efektu przesuszania ziarna poniżej założonego optymalnego poziomu EMCSet, a co za tym idzie osiągany jest maksymalny efekt ekonomiczny przy sprzedaży ziarna.

Rozwiązanie bezprzewodowe

Nie musisz już przedzierać się przez zaspy albo brnąć po błotnistym terenie, aby fizycznie sprawdzić stan Twojego silosa w zimie. Możesz monitorować proces suszenia i stan całego silosa i jego urządzeń bezprzewodowo ze smartfona – przez Internet, bez względu na to, gdzie jesteś.

Monitorowanie temperatury i wilgotności

Sznury pomiarowe temperatury i wilgotności ziarna eliminują potrzebę odgadywania stanu ziarna w silosie, a niezawodne łącze WiFi prześle dane przez Internet do Ciebie, niezależnie od tego, gdzie aktualnie jesteś. Kontroluj wilgotność, napowietrzanie i temperaturę Twojego ziarna bezpośrednio ze smartfona, tableta, domu lub biura, aby uzyskać optymalną jakość i trwałość plonu.