Parametry techniczne SiloControl

System SiloControl składa się z 5 podstawowych komponentów:
1) Modułu kontrolera w szafie sterujacej silosu zbożowego
2) Sznura czujników temperatury i wilgotności zboża w silosie
3) Czujnika temperatury i wilgotności względnej powietrza w kanale dolotowym silosa
4) Czujnika napełnienia silosa ziarnem
5) Programu kontrolno/monitorujacego zainstalowanego na smartfonie użytkownika

schamat_systemu_silocontrol

1) Moduł kontrolera
• Umieszczony w standardowej obudowie z ABS 8xDIN do zainstalowania w szafie sterujacej urządzeń silosa zbożowego. Klasa IP22
• Zasilanie 230V AC
• Możliwość podłaczenia wentylatora podstawowego W1, wentylatora pomocniczego pod stropem silosa W2, grzałki powietrza w kanale dolotowym silosa G1
• 3 wyjścia 230V/1A do sterowania odbiorników lub styczników W1, W2, G1
• Gniazdo podłączenia sznura sensorów wewnątrzsilosowych temperatury i wilgotności ziarna
• Gniazdo podłączenia czujnika temperatury i wilgotności wzglednej powietrza w kanale dolotowym silosa i czujnika napełnienia silosa ziarnem
• Wyświetlacz parametrów stanu kontrolera OLED/Wskaźnik działania LED
• Gniazda podłączeniowe i sensory oraz czujniki izolowane galwanicznie od zasilania
• Programowanie OTA
2) Sznur sensorów wewnątrzsilosowych
• Przesyłanie danych do kontrolera szeregowym łączem cyfrowym
• Zasada działania sensorów – czujnik cienkowarstwowy CMOSens 14bit A/C
• 4 x czujnik temperatury
• 4 x czujnik wilgotności ziarna
• Długość całkowita przewodu max 25 m
• Długość części wewnątrzsilosowej wzmocnionej linką stalową 10 m
• Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,4 C
• Dokładność pomiaru wilgotności ziarna +/- 1,5%
• Część wewnątrzsilosowa izolowana od sieci zasilajacej
3) Czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza w kanale dolotowym silosa
• Przesyłanie danych do kontrolera szeregowym łączem cyfrowym
• Zasada działania – czujnik cienkowarstwowy CMOSens 14bit A/C
• 1x czujnik temperatury
• 1x czujnik wilgotności wzglednej powietrza
• Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,4 C
• Dokładność pomiaru wilgotności wzglednej powoetrza +/- 3 %
• Długość całkowita przewodu czujnika 3,5 m
4) Czujnik napełnienia silosa ziarnem
• Zasada działania – echolokacja ultradźwiękowa
• Długość całkowita przewodu czujnika do 15 m
• Zakres pomiarowy napełnienia – 2,5 – 0,3 m od punktu zamocowania czujnika
5) Moduł komunikacyjny
• Połączenie WiFi z routerem sieci WAN – 2,4 GHz
• Protokół komunikacyjny TCP IP, UDP, MQTT
• Logowanie użytkownika i wprowadzanie hasła sieci oraz brokera danych
• Zabezpieczenie transmisji danych SSL
• Dedykowany broker wymiany danych w “chmurze” IoT
6) Program kontrolera zainstalowany na urządzeniu przenośnym
• Aplikacja systemu Android lub IoS instalowana po uzyskaniu dostępu do sieci WiFi
• Wyświetlane i dostępne parametry
o Temperatura ziarna 4x
o Wilgotność ziarna 4x
o Temperatura powietrza w kanale dolotowym silosa
o Wilgotność względna powietrza w kanale dolotowym
o Ilość pozostałych dni bezpiecznego przechowywania
o Napełnienie silosa 0 – 100%
o Ustawienie docelowej wilgotności ziarna w silosie EMCset
o Masa nasypowa ziarna w silosie kg/m3
o Wilgotność początkowa ziarna podczas zasypu Wz0 (wykorzystywana do kalibracji czujnika wilgotności ziarna w silosie)
o Tryb pracy systemu
– Tryb1 – suszenie ziarna za pomocą powietrza atmosferycznego wentylator W1
– Tryb2 – suszenie ziarna za pomocą powietrza atmosferycznego z możliwością podgrzewu za pomocą grzałki G1 i wentylatora W1
– Tryb3 – utrzymanie stanu i kondycjonowanie ziarna w silosie
– Tryb4 – sterowanie ręczne wszystkimi urzadzeniami silosa
o Rodzaj ziarna w silosie – parametr wprowadzany podczas zasypu silosa
– 10 rodzajów ziarna ( PSZENICA, ŻYTO, RZEPAK, JĘCZMIEŃ, KUKURYDZA, ŁUBIN, OWIES, GROCH/BÓB., WYKA, GRYKA )
o Maksymalne podgrzanie powietrza suszącego za pomocą grzałki elektrycznej 1 – 10 C
o Alarmy stanu ziarna w silosie
– Koniec okresu bezpiecznego przechowywania
– Nagły wzrost wilgotności ziarna w silosie
– Nagły wzrost temperatury ziarna w silosie
– Możliwość powstania rosy na wewnętrznych ściankach silosa
– Możliwość powstania rosy na powierzchni ziarna w silosie
o Przycisk i wskaźnik kalibracji parametrów pomiarowych
– W trybie 4 pomiar i zapamiętanie przyrostu temperatury powietrza w kanale dolotowym w wyniku sprężu wentylatora
– W trybach 1 -3 zapamiętanie wilgotności ziarna w momencie zapełniania silosa w oparciu o pomiar refrencyny w celu następującej korekcji wskazań wbudowanego czujnika wilgotności ziarna
o Przyciski załączające urządzeń silosa W1, W2, G1
o Potwierdzenie rzeczywistego stanu załączenia/rozłączenia urządzeń silosa W1, W2, G1