Monitorowanie stanu ziarna w silosie

Monitorowanie temperatury i wilgotności ziarna w zbiorniku to podstawowe czynniki bezpiecznego przechowywania ziarna. Suche i schłodzone ziarno w silosie to klucz do bezpieczeństwa magazynowania przez dłuższy czas. Procesy metaboliczne ziarna postępują dużo szybciej, gdy ziarno zaczyna się psuć, a pleśnie i owady rozwijają się wtedy intensywnie wewnątrz złoża przechowywanego ziarna. Nadmierny i szybki przyrost temperatury (o ok. 5,5 ° C w ciągu 7 dni) jest dobrym wskaźnikiem psucia się ziarna wewnątrz silosa i wymaga natychmiastowej reakcji użytkownika. Produktami metabolizmu i innych procesów chemicznych w złożu są dwutlenek węgla i woda. Woda wchłaniana jest przez jeszcze nie zepsute ziarno  zmagazynowane w otoczeniu ogniska zawilgocenia i powoduje z kolei wzrost jego wilgotności. Ziarno może również pochłaniać wilgoć skondensowaną we wnętrzu silosa, z jego sklepienia, dna i ścian bocznych.  Kondensacja i skraplanie się wody na metalowych częściach silosa następuje już przy temperaturze zewnętrznej Tp będącej punktem rosy PR wewnątrz silosa, tj. dla temperatury Tz i dla wilgotności powietrza atmosferycznego RH. Rosa na ściankach silosa kondensuje się przy temperaturze znacznie wyższej niż punkt rosy dla środowiska zewnętrznego, co powoduje dodatkowe zagrożenie miejscowego zawilgocenia ziarna. Wzrost poziomu wilgotności ziarna może prowadzić do punktowego nagrzewania się ziarna w silosie i intensywnego rozwoju  pleśni. Temperatura i wilgotność ziarna musi być monitorowana w całej grubości złoża. Niekontrolowany wzrost poziomu wilgotności ziarna w silosie w ciągu okresu przechowywania także jest istotnym wskaźnikiem potencjalnego psucia ziarna w silosie. Monitorowanie wilgotności ziarna w złożu doskonale określa jego stan i bezpieczeństwo przechowywania.

Suche i schłodzone ziarno, dzięki regularnemu monitorowaniu temperatury i wilgotności,  może być bezpiecznie przechowywane przez wiele miesięcy. Dobrym i praktycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie czujników wilgotności i temperatury SiloControl opracowanych i wykonanych specjalnie dla silosów zbożowych w postaci sznurów – linek stalowych z odpowiednimi uchwytami i rozmieszczonymi na długości czujnikami, pozwalających na ich umocowanie pomiędzy stropem i dnem silosa, przed zasypaniem zboża. Sznury z czujnikami temperatury i wilgotności ziarna zawieszone wewnątrz silosa zbożowego służą jako źródła sygnału dla kontrolera sterowania wentylacją napowietrzającą, zapewniając, że wentylator działa tylko wtedy, gdy otaczające powietrze gwarantuje dosuszanie lub nawilżanie ziarna i jego chłodzenie. Magistrala danych przesyłająca parametry od inteligentnych czujników temperatury i wilgotności do kontrolera zapewnia niezakłócony przekaz danych w postaci cyfrowej i na wykorzystanie niewielkiej liczby przewodów w kablu sondy pomiarowej. Śledzenie poziomów wilgotności ziarna podczas procesu suszenia umożliwia wykorzystanie wentylatora, tylko tak długo dopóki ziarno nie zostanie właściwie  wysuszone. Pomaga  również zapobiegać przesuszeniu ziarna, pozwala szacować bezpieczny okres przechowywania i eliminuje ryzyko psucia się ziarna. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu stanu ziarna w silosie można podjąć właściwe decyzje dotyczące zarządzania procesem przechowywania i sprzedaży ziarna.

PROCESY KONDYCJONOWANIA ZIARNA