Produkty

System SiloControl jest urządzeniem teleinformatycznym. Służy do monitorowania, odczytu i sygnalizacji na urządzeniu mobilnym (tablecie, smartfonie) stanu ziarna w silosach zbożowych. SiloControl w wersji Monitor wyposażony jest we wskaźnik działania LED, a wszystkie odczyty i alarmy wyświetlają się w aplikacji na smartfonie. Urzadzenie może być wyposażone w wyświetlacz OLED. Odczyt danych możliwy jest w dowolnym miejscu poprzez internet. System SiloControl dostępny jest w 4 wersjach, które pozwolą zrealizować wymaganą konfigurację w zależności od potrzeb użytkownika:

1. SiloControl Monitor

Odczyt temperatur ziarna w silosie na różnych wysokościach. Urządzenie instalowane jest w szafie sterującej elektryki silosu na szynę DIN. Sonda kablowa SiloControl opuszczana ze stropu do wnętrza silosu zawiera do 16 czujników temperatury zboża. Możliwe jest wykorzystanie istniejących sond temperaturowych pracujących w standardzie OneWire. Wszystkie temperatury w silosie są wyświetlane w postaci liczbowej i graficznej na smartfonie lub tablecie użytkownika, bez konieczności zbliżania się do silosu. System komunikuje się z siecią Internet za pomocą łącza WiFi lub poprzez sieć GSM (GPRS/LTE). Dostępne są alarmy wzrostu temperatury i przekroczenia maksymalnego czasu przechowywania.

Zapytaj o cenę

2. SiloControl GroupMonitor

Odczyt temperatur ziarna w baterii silosów (do 10 silosów). Dla każdego z silosów pomiar może się dokonywać na różnych wysokościach. Urządzenie instalowane jest w szafie sterującej elektryki silosu na szynę DIN. Sondy kablowe SiloControl opuszczane ze stropu do wnętrza silosu zawierają do 10 czujników temperatury zboża. Możliwe jest wykorzystanie istniejących sond temperaturowych pracujących w standardzie OneWire. Wszystkie temperatury w silosach są wyświetlane w postaci liczbowej i graficznej na smartfonie lub tablecie użytkownika, bez konieczności zbliżania się do silosu. Urządzenie wyposażone jest w display OLED, wyświetlający podstawowe parametry. System komunikuje się z siecią Internet za pomocą łącza WiFi lub poprzez sieć GSM (GPRS/LTE). Dostępne są alarmy wzrostu temperatury i przekroczenia maksymalnego czasu przechowywania.

Zapytaj o cenę

3. SiloControl Professional

Monitorowanie stanu ziarna w silosie i sterowanie procesem suszenia i napowietrzania ziarna. System instalowany jest w szafie sterującej elektryki silosu na szynę DIN. Sonda kablowa opuszczana ze stropu do wnętrza silosu zawiera do 16 czujników temperatury i do 3 czujników wilgotności ziarna. System posiada czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza na zewnątrz silosu, oraz może zostać wyposażony w ultradźwiękowy wskaźnik zapełnienia silosu ziarnem. Parametry ziarna w silosie są wyświetlane w postaci liczbowej i graficznej na smartfonie lub tablecie użytkownika, bez konieczności zbliżania się do silosu. Urządzenie wyposażone jest w display OLED, wyświetlający podstawowe parametry. Użytkownik ma również możliwość posługiwania się 3 kanałami zdalnego sterowania urządzeń dzięki którym można załączać styczniki i inne odbiorniki elektryczne. System komunikuje się z siecią Internet za pomocą wbudowanego modemu GPRS/LTE lub łącza WiFi. Automatyka SiloControl sterująca wentylatorem i grzałką powietrza pozwala zoptymalizować pracę systemu, tak by osiągnąć najlepsze efekty ekonomiczne procesu przechowywania i parametry jakościowe produktu. Dostępne są alarmy wzrostu temperatury, wzrostu wilgotności ziarna i przekroczenia maksymalnego czasu przechowywania.

Zapytaj o cenę

4. SiloControl EcoSolar

Porównanie produktów