Procesy kondycjonowania ziarna

Suszenie powietrzem atmosferycznym

Silosy na ziarno wyposażone w odpowiedni system napowietrzania można z powodzeniem stosować do suszenia ziarna za pomocą powietrza atmosferycznego i niewielkiej ilości dodatkowego ciepła (opcjonalnie). Dosuszanie za pomocą powietrza atmosferycznego w silosie to proces najbardziej energooszczędny, gwarantujący przy tym najwyższą jakość produktu. Właściwe i zautomatyzowane sterowanie wentylatorem i ewentualnie podgrzewaczem, pozwala zoptymalizować wydajność suszenia przy jego równomierności, wydajności energetycznej i uniknięciu niedosuszenia lub przesuszenia. Ciągła niekontrolowana praca wentylatora powoduje wysokie koszty operacyjne (ze względu na nadmierne zużycie energii) oraz utratę jakości przechowywanego ziarna, oraz jego masy nasypowej. Zaawansowane układy sterowania wentylatorem systemu SiloControl optymalizują proces suszenia dzięki dokładnym oszacowaniom wilgotności równowagi (EMC). System analizuje również właściwości psychrometryczne powietrza atmosferycznego w czasie rzeczywistym i załącza wentylator tylko wtedy, gdy powietrze ma parametry właściwe dla zadanego celu kondycjonowania (suszenie, napowietrzanie lub nawilżanie).

Napowietrzanie ziarna

Napowietrzanie obniża temperaturę ziarna w silosie, zwiększając bezpieczną przechowalność i chroniąc przed rozwojem pleśni i owadów. Gdy ziarno osiągnie docelową wilgotność, musi zostać szybko i równomiernie schłodzone do temperatury 1,5-4,5 ° C dla przechowywania przez okres zimowy. Nie należy zamrażać ziarna, ponieważ może to spowodować znaczną kondensację wilgoci w postaci rosy podczas następnej wiosny / lata kiedy ciepłe i wilgotne powietrze dostanie się do silosa poprzez przewody wentylacyjne. Sterowanie wentylatorem napowietrzającym SiloControl skutecznie chłodzi ziarno bez przesuszania, nie pozwalając na powstanie przegrzanych obszarów w złożu dzięki czujnikom temperatury ziarna w całej wysokości silosa. Ważne jest, aby zapewnić równomierną temperaturę ziarna w złożu, tak by uniknąć przepływu prądów powietrza w jego wnętrzu i potencjalnej kondensacji wilgoci.

Ponowne nawilżanie ziarna

Czasami plony są zbierane przy wilgotności 2-3% poniżej maksymalnego dopuszczalnego w skupie poziomu wilgotności dla danego ziarna. Szczególnie dotyczy to roślin oleistych lub strączkowych. Fizyczne dolewanie wody do ziarna jest niedopuszczalne. Jednak wilgotność ziarna może być legalnie podwyższona do wymaganego akceptowalnego w skupie poziomu przez wdmuchanie wilgotnego powietrza atmosferycznego poprzez wentylator zasilający silos zbożowy.

Można to łatwo osiągnąć za pomocą systemu SiloControl w trybie T3, ustawiając wartość EMCset zgodnie z oczekiwaną docelową wilgotnością ziarna  i umożliwiając pracę wentylatora w okresach kiedy wilgotne powietrze atmosferyczne zrobi robotę za nas!  Ziarno może być ponownie nawilżone, jeśli zapewnimy dostateczny przepływ powietrza przez złoże, a powietrze atmosferyczne ma właściwe parametry co oznacza wilgotność względną powyżej 80% przy właściwej temperaturze przez co najmniej 8-10 godzin w cyklu dobowym.

Suszenie wysokotemperaturowe i napowietrzanie

W wielu przypadkach, szczególnie podczas zbioru kukurydzy na ziarno, dostarczany z pola materiał jest nadmiernie wilgotny i wymaga suszenia za pomocą suszarni wysokotemperaturowej. Taki proces obejmuje suszenie ziarna w wysokiej temperaturze, z następującym schładzaniem i napowietrzaniem. W procesie tym, przy zastosowaniu systemu SiloControl, ziarno po usunięciu z z suszarni wysokotemperaturowej może być umieszczane w silosie docelowym na przechowywanie, przy wilgotności o 2-3% wyższej niż właściwa dla bezpiecznego długotrwałego przechowywania. Po umieszczeniu ziarna w silosie na przechowywanie następuje tzw. odpuszczenie (proces również określany jako odparowanie), podczas którego ciepłe i lekko wilgotne ziarno napowietrza się powoli i chłodzi. Proces ten znajduje zastosowanie przeważnie przy suszeniu kukurydzy, co prowadzi do poprawy jakości ziarna, uzyskania właściwego koloru i zmniejszenia ilości uszkodzeń ziarniaków, powodując wydłużenie okresu przechowywania i poprawę jakości produktu. Pęknięcia naprężeniowe ziaren kukurydzy powstają, gdy ziarno o wysokiej wilgotności jest wystawione na działanie wysokich temperatur w suszarni wysokotemperaturowej, a następnie schładza się natychmiast po zakończeniu suszenia. Przerwanie suszenia wysokotemperaturowego przy wilgotności 2-3% powyżej docelowej, skraca czas suszenia w suszarni, zwiększa przepustowość/wydajność suszarni i zmniejsza zużycie energii i koszty suszenia.

SUSZENIE NISKOTEMPERATUROWE