Informacje ogólne

Aby skutecznie kontrolować wilgotność ziarna w silosie za pomocą systemu SiloControl, należy zapoznać się z procesem suszenia ziarna. Wilgoć zgromadzona w ziarniakach przechodzi do otaczającego powietrza atmosferycznego aż do osiągnięcia wartości wilgotności równowagi psychrometrycznej, określanej jako EMC. EMC to zawartość wilgoci w ziarnie i powietrzu otaczającym ziarno, po osiągnięciu stanu ustalonego dla danej temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego, po dłuższym czasie. EMC jest bardzo ważnym parametrem w optymalizacji sterowania wentylatorami i grzałkami w systemie SiloControl. EMC to minimalna zawartość wilgoci w ziarnie, do której można dosuszyć ziarno, lub maksymalna wilgotność, do jakiej można ponownie nawilżyć ziarno w celu bezpiecznego podwyższenia jego masy nasypowej przed sprzedażą, przy danej temperaturze i wilgotności względnej powietrza doprowadzanego przez wentylator silosa.

WIĘCEJ INFORMACJI