Bezpieczne przechowywanie zbóż

Silosy zbożowe tzw. biny na trwałe weszły do krajobrazu naszej wsi. Stosują je rolnicy mający na względzie wygodę, dbałość o środowisko i dochód ze swojego gospodarstwa. Pewne i bezpieczne przechowywanie ziarna w silosie zbożowym zapewnia gospodarstwu wyższy zysk, pozwalając sprzedać zboże w czasie, kiedy jego cena rynkowa będzie najkorzystniejsza. Dzięki zaawansowanym technologiom SiloControl, które dostarczają precyzyjnych informacji na temat stanu ziarna w silosie w czasie rzeczywistym, możliwe jest zoptymalizowanie dochodu ze sprzedaży ziarna w sposób przyjazny dla środowiska. Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony dla bezpiecznego przechowywania ziarna w gospodarstwie, jest niedopuszczenie do jego zniszczenia przez pleśń, roztocza, owady i drobnoustroje.

System SiloControl umożliwia monitorowanie stanu ziarna w silosie i pozwala na precyzyjne kontrolowanie ustawionych warunków procesu suszenia, w celu uzyskania optimum jakości i masy nasypowej  oraz najlepszej ceny zbytu.

Co to jest bezpieczne przechowywanie ziarna?

Okres bezpiecznego przechowywania określa się jako czas długotrwałego przechowywania ziarna bez zepsucia lub utraty jakości. Parametry fizycznie i chemicznie ziarna zawsze ulegają zmianie podczas przechowywania. Świeżo zebrane zboże – zwykle przy wyższych poziomach wilgotności i temperatury – „oddycha” i wytwarza dodatkowe ciepło i wilgoć, co może prowadzić do powstania w złożu  obszarów o podwyższonej temperaturze, a także rozwoju pleśni, wytwarzaniu szkodliwych mykotoksyn i psucia się ziarna podczas przechowywania. Suche, chłodne i czyste ziarno można bezpiecznie przechowywać przez dłuższy czas, precyzyjnie monitorując wilgotność i temperaturę oraz stosując odpowiednie zabiegi przewietrzania i chłodzenia ziarna w silosie. Ziarno nieoczyszczone, gorszej jakości, o wyższym udziale materiału obcego, niedojrzałych, połamanych i uszkodzonych ziarniaków ma stosunkowo krótszy okres bezpiecznego przechowywania.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego przechowywania określają okres, w którym ziarno może być przechowywane do czasu utraty 0,5% suchej masy. Utrata suchej masy ( ang. DML – Dry Mass Loss) to utrata masy nasypowej ziarna spowodowana pleśnią, kiełkowaniem, uszkodzeniami przez owady i naturalnymi procesami metabolizmu komórkowego tzw. „oddychaniem” ziarna.

Literatura naukowa i poradniki szeroko opisują procesy zachodzące w ziarnie podczas przechowywania. Dostępne są również empiryczne tabele bezpiecznego przechowywania ziarna (przykład poniżej), które pokazują okresy składowania ziarna w dniach dla określonego zestawu poziomów wilgotności Wz i temperatury Tz ziarna. Należy pamiętać, że okres bezpiecznego przechowywania jest kumulatywny – należy go określić na podstawie warunków (temperatura i wilgotność) na początku przechowywania, zaraz po zbiorach i w więcej niż jednym zestawie warunków w trakcie procesu przechowywania. Szacunki na podstawie aktualnej wilgotności ziarna i temperatury mogą nie być dokładne; częstokroć znaczna część całkowitej zdolności bezpiecznego magazynowania mogła zostać utracona ze względu na początkowo zły stan ziarna po zbiorach.

czas_przechowywania_pszenicy

STEROWANIE URZĄDZENIAMI SILOSA

dalej